Go to content

Main menu:


Ponuda Pravnim licima

Zelimo da napomenemo, da je ovo samo najsazetija ponuda tipova i vrsta osiguranja koja Vam mozemo ponuditi.
Svako osiguranje ima svoje specificnosti, i za vise detalja i informacija, o uslovima i pogodnostima odredjenog
osiguranja, najbolje bilo da nas kontaktirate i zatrazite dodatne informacije ili nas savet i preporuku za Vas konkretna slucaj.

I OSIGURANjE IMOVINE

1. Od pozara i nekih drugih opasnosti
2. Mašina od loma i nekih drugih opasnosti
3. Od provalne kradje i razbojnistva
4. Stakla od loma
5. Objekata u izgradnji
6. Objekata u montazi
7. Kombinovano osiguranje elektronskih racunara,
procesora i slicnih uredjaja
8. Kombinovano osiguranje prenosivih uredjaja, aparata,
instrumenata i racunarske tehnike
9. Osiguranje od opasnosti prekida rada zbog pozara i
nekih drugih opasnosti
10. Osiguranje filmskih preduzeca
11. Zaliha u hladnjacama
12. Zaliha u procesu proizvodnje od opasnosti loma masina
i drugih opasnosti
13. Juvelira od svih rizika
14. Izlagaca na sajmovima
15. Osiguranje sportskih, umetnickih i slicnih priredbi
od atmosferskih padavina
16. Garancijsko osiguranje


II OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

1. Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti
2. Kasko osiguranje
3. Delimicno osiguranje stakala na vozilu

4. Osiguranje vozila od rizika kradje
5. Osiguranje auto nezgode
6. Osiguranje pomoci na putu
7. Osiguranja koja su Vam potrebna za put u inostranstvo

III OSIGURANjE LICA

1. Od posledica nesrecnog slucaja
2. Zdravstveno osiguranje

IV OSIGURANjE TRANSPORTA

1. Roba u prevozu
2. Plovni objekti (plovni objekti na unutrašnjim vodama ,
camci na unutrašnjim vodama , odgovornost prema trecim licma)
3. Vazduhoplovi

V OSIGURANjE ODGOVORNOSTI

1. Osiguranje opste odgovornosti
2. Odgovornost u prevozu robe-opasne materije
3. Osiguranje profesionalne odgovornosti revizora
4. Osiguranje odgovornosti za proizvode
5. Profesionalna odgovornost lekara
6. Profesionalna odgovornost posrednika u osiguranju

VI PUTNA OSIGURANjA

1. Putnicko zdravstveno osiguranje
2. Osiguranje od otkaza organizovanih turistickih putovanja
(osiguranje naknade stete u slucaju privremene nelikvidnosti
ili stecaja turisticke organizacije)

VII OSIGURANjE POLjOPRIVREDE I USEVA

1. Osiguranje useva i plodova
2. Osiguranje zivotinjaC:\Documents and Settings\User\Desktop\Pics\Intera 3.jpg
Error File Open Error
Back to content | Back to main menu